Com ens financem

Com ens financem

16%

FINANÇAMENT PROPI

12,7%

DONACIONS PRIVADES

71,3%

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

MEMÒRIA ECONÓMICA