Programa de coopercació internacional

L’any 2000 la nostra entitat inicia el seu programa d’ajuda al desenvolupament a l’Àfrica subsahariana per ser una de les regions més pobres del nostre planeta. Des de aleshores hem efectuat projectes a diverses zones de Burkina Faso.

L’experiència d’ACAU  a Burkina Faso s’inicia del mes de març del  2000, quan s’incorpora a la nostra entitat Mercè Burguès, una infermera que havia viscut 3 anys a Burkina Faso, coneixent la realitat dels infants orfes i la iniciativa de les Missioneres Trevailleuses du Burkina en favor dels infants orfes  i ens demana la nostra col·laboració per al desenvolupament del projecte de construcció del primer centre d’acollida d’infants orfes i un pou, executat entre el 2001 -2003, amb capacitat per a 200  infants a la vila de Loumbila. 

-A l’any 2004  es van vacunar de meningitis a 400  infants de Sandeba i Loumbila, amb la col·laboració de Vacunes Sense Fronteres.
-Posteriorment, entre el 2004 i 2008 es va construir el centre d’acollida d’infants i centre da salut dela població general a la vila de Sandeba,  amb capacitat per acollir a 200 nens/nenes i donar assistència sanitària a la població de la zona. Aquests centres van ser dotats d’aigua corrent i electricitat, a través d’energia solar generada per les plaques solars.

Al 2008 es va construir un centre de salut materno-infantil i un pou a Bangmiougou (zona nord del país, tocant el desert del Sàhara) per millorar la salut de les dones embarassades i dels infants, amb infraestructures per fomentar la formació de les dones.

Des de l’any 2009 fins l’actualitat  la nostra entitat està col·laborant amb SAEV, la nostra contrapart a la Commune de Guiba, integrada per 23 pobles per al seu desenvolupament. És un programa transversal i de continuïtat en el temps que integra diverses accions per a la millora de les condicions de vida d’aquesta comunitat: acollida d’infants orfes, educació, abastiment d’aigua ,… A continuació es detallen les activitats realitzades en els darrers anys:

L’any 2009 es va construir un centre d’Acollida a Guiba per a Infants Vulnerables amb capacitat per 40 infants, dotat de energia elèctrica amb plaques solars i d’aigua potable gràcies al pou i el dipòsit d’aigua  elevat. El projecte va ser iniciativa de ’Associació Solidarité Aux Enfants Vulnerables (SAEV), que actualment gestiona el centre. La nostra entitat també està col·laborant en el manteniment d’aquest Centre amb l’apadrinament de tots els infants acollits actualment.

L’any 2011-2012 es va construir un Centre Agroecològic de formació agrícola i ramadera per als adolescents del Centre d’Acollida d’Infants de Guiba i altres joves de la zona de Guiba. També es va fer l’ampliació del centre d’acollida amb a la construcció d’un petit dormitori per als nadons del centre d’acollida, que actualment dormen en dormitoris d’infants més grans dificultant el seu descans i amb risc de contagi de malalties infeccioses. 

L’any 2012-2014  es va realitzar la perforació de 16 pous, equipats amb bomba manual, pel subministrament d’aigua potable a 16 viles de  la Comunitat Rural de Guiba : amb l’objectiu general de contribuir a la millora de les condicions de vida de la Comunitat Rural de Guiba,  seguint les recomanacions del Pla de Devélopement de la Commune de Guiba (2009-2013), facilitant el proveïment estable  d’aigua potable  i   de bona qualitat i millorar les condicions d’higiene i de salut  dels habitants dels 14 pobles beneficiaris d’aquest projecte: Dissomey, Banguesom, Boura, Bilbalongo, Saonghin i al Centre d’Ensenyament Secundari de Guiba, ampliat al 2010 per ACAU, Guéré,  Ouetinga, Kougbaga, Yakin, Garancé,  Toemissi, Paroubri i Darogugè.

Els anys 2010, 2015 i 2016  es va dur a terme l’ampliació del Centre d’Ensenyament Secundari de Guiba. En total s’han construït 11 noves aules (5 al 2010 i 3 al 2015 i 3 al 2016). També l’any 2012 vam perforar un pou al mateix centre escolar. En aquestes activitats també SAEV va actuar com a contrapart. ACAU també està apadrinant nens per a facilitar la seva escolarització: compra de material escolar, uniformes, taxes escolars mínimes, encara que es un ensenyament públic, algunes famílies no poden assumir la despeses bàsiques per a escolaritzar als seus fills. ACAU també ha proporcionat 30 ordinadors per a la formació dels alumnes en noves tecnologies al gener del 2015.

L’any 2015 també es va construir 3 aules a l’escola de primària de Gueré. Durant viatge de seguiment que va realitzar A.C.A.U. al gener del 2.015, per a la inauguració del pou de l’escola de primària de Gueré vam observar l’estat de deteriorament de les aules dels petits, d’adob, amb les parets esquerdades i estructura molt malmesa, que van ser substituïda per 3 noves aules construïdes
Entre el 2016 i el 2017 es va dur a terme la construcció de 3 aules, un despatx i un magatzem, 6 latrines per l’ensenyament secundari de Boura, això constitueix la primera fase del projecte que ara presentem.

Durant el 2018-2019-2020 es va preparar el projecte de construcció d’un centre de formació professional per a dones a Zinguedesse. La construcció està formada per 5 aules (costura, teixit, alfabetització, artesanies i llar d’infants), un magatzem, una cuina tradicional (on es fa la formació del tint de teixits i sabó artesà) i un lavabo. La formació que s’imparteix és: costura, patronatge, teixir en teler tradicional, tintura de roba, artesania i alfabetització. També hem construït un pou.

L’any 2021 hem construït el Centre de formació  professional de dones  de Guiba, està integrat per  per 2 aules (costura i  teixits, un magatzem, una botiga per a la venda dels  productes elaborats. La formació que s’imparteix és: costura, patronatge, teixir en teler tradicional, tintura de roba, artesania i alfabetització. També hem construït 3 aules , 1 despatxt i un magatzem al centre d’ensenayment primari de Saghamin. amb capacitat per a 180 alumnes.

Cooperació al desenvolupament, amb especial atenció a infants i  dones en situació d’extrema pobresa.

Projectes d’atenció als infants
  • Centres d’acollida d’infants a: Loumbila, Sandeba i Guiba
  • Escoles a Guiba, Gueré, Boura, Zinguedessé i Saghamin:  total 20 aules
  • Apadrinament de nens i nenes.
Projectes  de promoció de la salut
  • Construcció de Centres de Salut a: Sandeba i Bangmiougou
  • Vacunacions i enviament de medicaments.
Projectes de desenvolupament rural
  • Construcció d’una granja de porcs i gallines al Centre  d’acollida   d’infants de Guiba.
  • Perforació de 20 pous a   les regions centre  i sud del país.
 Projectes d’empoderament de la dona
  • Construcció dels 2 centres de formació profesional tèxtil de Zinguedessé i de Guiba