Coneix ACAU

Qui som?

Som una ONG, sense afany de lucre,  constituïda l’any  1.997, amb seu social a Terrassa, que treballa a  favor de les persones en risc d’exclusió social de la nostra societat i dels pobres d’altres països en vies de desenvolupament.

Declarada Entitat d’Utilitat Pública,  per la Generalitat de Catalunya l’any 2008.

L’àmbit   d’actuació   inclou   el   territori   nacional,  actualment   amb    projectes   a les ciutats de Terrassa, Cerdanyola del Vallès i Sta. Coloma de Gramenet. A nivell internacional estem realitzant cooperació al desenvolupament a Burkina Faso i el Senegal (Àfrica Subsahariana). 

Els nostres projectes es desenvolupen amb un treball en xarxa amb Serveis socials Municipals i altres entitats del territori.

A Terrassa, ACAU forma part dels Consells de Benestar Social, d’Habitatge i de Solidaritat i Cooperació Internacional. També està integrada a la Xarxa de Distribució Social d’Aliments (Rebost). A  Cerdanyola del Vallès i Sta. Coloma de Gramenet  formem part del Consell de Cooperació Internacional.

Missió

L’objectiu d’ACAU és oferir ajuda per a  millorar  les  condicions  de  vida  de  persones  que, vivint  a  la  nostra societat o en països en vies de desenvolupament,  estan patint situacions de pobresa, que precisen una resposta solidària que no podem eludir.

 Els nostres programes d’atenció són una resposta davant   situacions  de  dèficit  de  recursos, ja sigui per manca de treball, per vellesa o malaltia, o per deficiències estructurals en països empobrits. Un dels col·lectius que mereix especial atenció és la infància i l’adolescència en situació de pobresa, marginació social i manca d’oportunitats d’educació, cosa que condiciona el seu futur.

Què ens mou?

La convicció que tota persona, sense  distinció de gènere, ètnia o r, gènere, origen i/o ètnia, creença, nivell econòmic o educatiu i qualsevol altra característica diferencial i història personal, té dret a una vida digna i mereix ser ajudada en moments de necessitat.

El desig d’oferir el nostre temps i els recursos que podem aconseguir a persones en situació de pobresa.

El nostre compromís i responsabilitat per a la millora de les condicions de vida de persones en risc d’exclusió social, la defensa de la justícia, la dignitat, la igualtat, el respecte i  la no discriminació de ningú, independentment del seu origen i història personal.

L’honestedat, la transparència i l’eficiència en la gestió dels recursos.

La participació, el treball en equip, la generositat per oferir el nostre temps i els nostres recursos en favor de les persones amb majors dificultats per a desenvolupar una vida digna.

Amb quins recursos?

El recurs més important són els nostres 70 voluntaris que de forma desinteressada realitzen les diferents tasques pel desenvolupament dels  programes, en col.laboració  amb 2 professionals contractats, que en conjunt fem possible la gestió i la implementació  dels  diversos projectes de la nostra entitat.

Disposem de les aportacions econòmiques de socis i col·laboradors, així com d’altres activitats de captació de fons: donacions, subvencions d’entitats públiques i privades….organització i participació en esdeveniments de captació de fons com concerts,  fires solidàries , ….